Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

 

W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:

 1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest TestArmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-238), przy ul. Petuniowej 9/5, zwana dalej „Spółką”,
 2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: data@testarmy.com.
 3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Spółka może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu, webinarach, testach predyspozycji lub udziału w szkoleniu jako prelegent), a także spełnienia prawnych obowiązków (przede wszystkim finansowo-podatkowych) związanych z ww. umową. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Ponadto Twoje dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celach marketingowych, reklamowych oraz statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), związanych m.in. z:
  1. przesyłaniem newslettera, w którym zdradzamy Ci sekrety testerskie i dzielimy się z Tobą swoją wiedzą,
  2. przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych, abyś wiedział o interesujących Cię webinarach, eventach i ofertach pracy,
  3. promocją Spółki i działań związanych z jej działalności.Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
 4. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, a także innym podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do ActiveCampaign LLC oraz Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych, statystycznych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: data@testarmy.com. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. [Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o ciekawych eventach, wydarzeniach lub ofertach pracy. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do świadczenia usług z umową związanych. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 9. [Profilowanie] Spółka może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Spółka nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.
 10. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Twój Administrator danych